Sanktuarium

W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Radomsku uroczystość tytularna kościoła jest szczególnie świętowana. Poprzedza ją triduum podczas, którego głoszone są okolicznościowe kazania, najczęściej przez zaproszonego kaznodzieję. 15. września wieczorną Mszę św. poprzedzają Dróżki ku czci NMP Bolesnej odprawiane na dziedzińcu klasztornym przy udziale licznie zgromadzonych wiernych.